Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

3. Внесени документи

Внесен е следният документ :

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A8-0190/2019)

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност