Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Ordfører: József Szájer (A8-0190/2019)

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik