Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid