Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

3. Składanie dokumentów

Został złożony następujący dokument:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A8-0190/2019)

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności