Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

3. Depunere de documente

A fost depus următorul document:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A8-0190/2019)

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate