Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A8-0190/2019)

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia