Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

4. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления и също така споменаха пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж.

Председателят подчертава важността на ролята на Парламента по време на целия преговорен процес по оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП, Elmar Brok (председателят изказа почитанията си на Elmar Brok, за когото това беше последното изказване), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen и Gunnar Hökmark.

Изказаха се Jean-Claude Juncker и Donald Tusk.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност