Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk

4. Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení a rovněž zmínili požár katedrály Notre-Dame v Paříži.

Předseda zdůraznil význam úlohy Parlamentu po celou dobu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec, Elmar Brok (předsedající vzdala čest Elmaru Brokovi, který pronesl své poslední vystoupení), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen a Gunnar Hökmark.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí