Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg

4. Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega seoses Pariisi Jumalaema kiriku tulekahjuga.

Parlamendi president rõhutas Euroopa Parlamendi rolli tähtsust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumislepingu üle peetavate läbirääkimiste protsessis.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok (president tänas Elmar Brokki viimase sõnavõtu eest), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen ja Gunnar Hökmark.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika