Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

4. Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af en refereren tevens aan de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs.

De Voorzitter benadrukt het belang van de rol van het Parlement tijdens de onderhandelingen over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok (de Voorzitter brengt hulde aan Elmar Brok, voor wie dit de laatste toespraak is), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen en Gunnar Hökmark.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid