Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

4. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia i napomknęli również o pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu.

Przewodniczący podkreślił istotną rolę Parlamentu w całym procesie negocjacyjnym dotyczącym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony, Elmar Brok (Przewodnicząca podziękowała Elmarowi Brokowi, dla którego było to ostatnie wystąpienie jako posła), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen i Gunnar Hökmark.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności