Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

4. Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami a pripomenuli tiež požiar katedrály Notre-Dame v Paríži.

Predseda zdôraznil úlohu Parlamentu počas celého procesu rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec, Elmar Brok (predsedajúca si uctila Elmara Broka, keďže išlo o jeho posledné vystúpenie), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen a Gunnar Hökmark.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia