Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0355(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0355/2018

Внесени текстове :

A8-0355/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0379

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

5. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 15 ноември 2018 г. (точка 5.4 от протокола от 15.11.2018 г.).

Enrique Calvet Chambon представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Maria Arena (докладчик по становище на комисията FEMM), Dennis Radtke, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen и Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias и Tania González Peñas.

Изказаха се Marianne Thyssen и Enrique Calvet Chambon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.21 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност