Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0355(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0355/2018

Ingediende teksten :

A8-0355/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Stemmingen :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0379

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

5. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 15 november 2018 (punt 5.4 van de notulen van 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon leidt het verslag in.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Dennis Radtke, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Enrique Calvet Chambon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.21 van de notulen van 16.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid