Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0355(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0355/2018

Teksty złożone :

A8-0355/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Głosowanie :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0379

Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

5. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 15 listopada 2018 r. (pkt 5.4 protokołu z dnia 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Arena (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Dennis Radtke w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias i Tania González Peñas.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Enrique Calvet Chambon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.21 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności