Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0355(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0355/2018

Texte depuse :

A8-0355/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0379

Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

5. Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 15 noiembrie 2018 (punctul 5.4 al PV din 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Maria Arena (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Dennis Radtke, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen și Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias și Tania González Peñas.

Au intervenit Marianne Thyssen și Enrique Calvet Chambon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.21 al PV din 16.4.2019.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate