Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0355(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0355/2018

Predkladané texty :

A8-0355/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0379

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

5. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 15. novembra 2018 (bod 5.4 zápisnice zo dňa 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko FEMM), Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen a Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias a Tania González Peñas.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Enrique Calvet Chambon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.21 zápisnice zo dňa 16.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia