Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0391/2018

Внесени текстове :

A8-0391/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0380

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

6. Европейски орган по труда ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 11.12.2018 г.).

Jeroen Lenaers представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Karima Delli (докладчик по становище на комисията TRAN), Ангел Джамбазки (докладчик по становище на комисията JURI), Emilian Pavel (докладчик по становище на комисията LIBE), Jordi Solé (докладчик по становище на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas и Marita Ulvskog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka и Notis Marias.

Изказаха се Marianne Thyssen и Jeroen Lenaers.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.22 от протокола от 16.4.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност