Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0064(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0391/2018

Ingediende teksten :

A8-0391/2018

Debatten :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0380

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

6. Europese Arbeidsautoriteit ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.3 van de notulen van 11.12.2018).

Jeroen Lenaers leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Karima Delli (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de commissie JURI), Emilian Pavel (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Jordi Solé (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David Casa, namens de PPE-Fractie, Georgi Pirinski, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas en Marita Ulvskog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Jeroen Lenaers.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 16.4.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid