Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0391/2018

Teksty złożone :

A8-0391/2018

Debaty :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0380

Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg

6. Europejski Urząd ds. Pracy ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 11.12.2018).

Jeroen Lenaers przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Emilian Pavel (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Jordi Solé (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Georgi Pirinski w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Kostas Papadakis niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka i Notis Marias.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Jeroen Lenaers.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.22 protokołu z dnia 16.4.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności