Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0391/2018

Predkladané texty :

A8-0391/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0380

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

6. Európsky orgán práce ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Jeroen Lenaers uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko TRAN), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko JURI), Emilian Pavel (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko LIBE), Jordi Solé (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko FEMM), David Casa v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas a Marita Ulvskog.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka a Notis Marias.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Jeroen Lenaers.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 16.4.2019.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia