Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0391/2018

Ingivna texter :

A8-0391/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Omröstningar :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0380

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

6. Europeiska arbetsmyndigheten ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 11.12.2018).

Jeroen Lenaers redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Emilian Pavel (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen och Jeroen Lenaers.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.22 i protokollet av den 16.4.2019.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy