Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0156(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0191/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0191/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0362

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

8.4. Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0362)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου