Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0364

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

8.6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού))
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2019)

Ο Indrek Tarand (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIOREL ŞTEFAN

Απορρίπτεται (P8_TA(2019)0364).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου