Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2017

Внесени текстове :

A8-0381/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

8.23. Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

Разискването се състоя на 15 януари 2018 г. (точка 13 от протокола от 15.1.2018 г.).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 16.1.2018 г.).

Gabriel Mato (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Изказа се Peter van Dalen (който представлява членове на ЕП, достигащи поне ниския праг), за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Изказаха се Yannick Jadot и Gabriel Mato, против искането.

Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0381)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност