Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0381/2017

Ingediende teksten :

A8-0381/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Stemmingen :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Stemverklaringen
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

8.23. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

Het debat heeft op 15 januari 2018 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 15.1.2018).

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 16 januari 2018 (punt 5.3 van de notulen van 16.1.2018).

Gabriel Mato (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen (die een aantal leden vertegenwoordigt die ten minste de lage drempel halen), die verzoekt om een stemming over de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot en Gabriel Mato, tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0381)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid