Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0074(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0381/2017

Predkladané texty :

A8-0381/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

8.23. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

Rozprava sa konala 15. januára 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 16. januára 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.1.2018).

Gabriel Mato (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Vystúpil Peter van Dalen (zástupca poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu) so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot a Gabriel Mato proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0381)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia