Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2017

Ingivna texter :

A8-0381/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Omröstningar :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Röstförklaringar
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Antagna texter :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.23. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Debatten hade hållits den 15 januari 2018 (punkt 13 i protokollet av den 15.1.2018).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den16 januari 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 16.1.2018).

Gabriel Mato (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Inlägg: Peter van Dalen (företrädare för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet), för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Yannick Jadot och Gabriel Mato uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0381)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy