Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2019

Внесени текстове :

A8-0179/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.25

Приети текстове :

P8_TA(2019)0383

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

8.25. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0383)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност