Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0103(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0473/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0473/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0386

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

8.28. Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0386)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ο Andrejs Mamikins (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου