Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0473/2018

Ingivna texter :

A8-0473/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Antagna texter :

P8_TA(2019)0386

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.28. Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0386)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Andrejs Mamikins (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy