Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2018

Внесени текстове :

A8-0347/2018

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.30

Приети текстове :

P8_TA(2019)0388

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

8.30. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

Разискването се проведе на 27 март 2019 г. (точка 24 от протокола от 27.3.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0388)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност