Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0347/2018

Ingivna texter :

A8-0347/2018

Debatter :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.30

Antagna texter :

P8_TA(2019)0388

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.30. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0388)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy