Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0352(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0348/2018

Ingivna texter :

A8-0348/2018

Debatter :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.31

Antagna texter :

P8_TA(2019)0389

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.31. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0389)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy