Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0145(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2019

Внесени текстове :

A8-0151/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Приети текстове :

P8_TA(2019)0391

Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

8.33. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

Róża Thun und Hohenstein (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0391)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност