Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0151/2019

Ingivna texter :

A8-0151/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Antagna texter :

P8_TA(2019)0391

Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

8.33. Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0391)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy