Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0359)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.2. Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0360)

Parlamentul a aprobat aderarea Uniunii Europene la act.

Intervenții

Marianne Thyssen (membră a Comisiei), pentru a preciza poziția Comisiei.


8.3. Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0361)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.4. Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0362)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Eleonora Forenza (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0363)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.6. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 a PV din 16.4.2019)

Indrek Tarand (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

CANDIDATURA LUI VIOREL ŞTEFAN

Respins (P8_TA(2019)0364).


8.7. Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a dnei Ivana Maletić ca membră a Curții de Conturi [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 a PV din 16.4.2019)

CANDIDATURA IVANEI MALETIĆ

Adoptat (P8_TA(2019)0365)

Intervenții

Željana Zovko.


8.8. Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0366)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.9. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0367)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Wolf Klinz (raportor).


8.10. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0368)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.11. Cerințele de capital (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărțile centrale, expunerile față de organismele de plasament colectiv, expunerile mari, cerințele de raportare și publicare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0369)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.12. Cerințele de capital (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0370)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.13. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0371)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Gunnar Hökmark (raportor).


8.14. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0372)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.15. Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENT

Aprobat (P8_TA(2019)0373)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.16. Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0374)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Pervenche Berès (raportoare).


8.17. Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.18. Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Othmar Karas și Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0376)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.19. Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0377)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.20. Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0378)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.21. Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 15 noiembrie 2018 (punctul 5.4 al PV din 15.11.2018).

Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, a intervenit pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

A intervenit Enrique Calvet Chambon (raportor) împotriva cererii respective.

Prin AN (157 pentru, 487 împotrivă, 7 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0379)

Intervenții

Enrique Calvet Chambon după votare.


8.22. Autoritatea Europeană a Muncii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 5.3 al PV din 11.12.2018).

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0380)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.23. Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2018 (punctul 13 al PV din 15.1.2018).

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2018 (punctul 5.3 al PV din 16.1.2018).

Gabriel Mato (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Peter van Dalen (reprezentând un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus) a intervenit pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Au intervenit Yannick Jadot și Gabriel Mato, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0381)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.24. Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 19 aprilie 2018 (punctul 10.10 al PV din 19.4.2018).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0382)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.25. Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0383)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.26. Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.1 al PV din 15.1.2019).

Dezbaterea a avut loc la 3 aprilie 2019 (punctul 18 al PV din 3.4.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0384)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.27. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 15 ianuarie 2019 (punctul 8.8 al PV din 15.1.2019).

Dezbaterea a avut loc la 3 aprilie 2019 (punctul 18 al PV din 3.4.2019).

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0385)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.28. Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0386)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Andrejs Mamikins (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


8.29. Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0387)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.30. Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

Dezbaterea a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 24 al PV din 27.3.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0388)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.31. Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

Dezbaterea a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 24 al PV din 27.3.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0389)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.32. O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele europene a ofițerilor de legătură în materie de imigrație (reformare) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0390)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Cécile Kashetu Kyenge (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


8.33. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

Róża Thun und Hohenstein (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0391)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate