Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I (vot)

8.2. Aderarea UE la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice *** (vot)

8.3. Acțiunile Uniunii în urma aderării la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice ***I (vot)

8.4. Acordul UE-Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (vot)

8.5. Acordul internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă *** (vot)

8.6. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Viorel Ștefan (vot)

8.7. Numirea unei membre a Curții de Conturi - Ivana Maletić (vot)

8.8. Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I (vot)

8.9. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (directivă) ***I (vot)

8.10. Distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (regulament) ***I (vot)

8.11. Cerințele de capital (regulament) ***I (vot)

8.12. Cerințele de capital (directivă) ***I (vot)

8.13. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (regulament) ***I (vot)

8.14. Capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

8.15. Titlurile garantate cu obligațiuni suverane ***I (vot)

8.16. Autoritățile europene de supraveghere și piețele financiare ***I (vot)

8.17. Supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru risc sistemic ***I (vot)

8.18. Piețele instrumentelor financiare și accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ***I (vot)

8.19. Supravegherea prudențială a firmelor de investiții (directivă) ***I (vot)

8.20. Cerințele prudențiale pentru firmele de investiții (regulament) ***I (vot)

8.21. Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)

8.22. Autoritatea Europeană a Muncii ***I (vot)

8.23. Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (vot)

8.24. Regulamentul privind statisticile europene referitoare la întreprinderi ***I (vot)

8.25. Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European ***I (vot)

8.26. Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (vot)

8.27. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)

8.28. Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi ***I (vot)

8.29. Un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării ***I (vot)

8.30. Interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor ***I (vot)

8.31. Cadrul de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației ***I (vot)

8.32. O rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație ***I (vot)

8.33. Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I (vot)
Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate