Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner și Stanislav Polčák

Raport Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Raport Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Raport Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Raport Othmar Karas și Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Raport Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Raport Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth și Nicola Caputo

Raport Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins și Jan Zahradil.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate