Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner a Stanislav Polčák

Správa Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Správa Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Správa Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Správa Othmar Karas a Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Správa Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Správa Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth a Nicola Caputo

Správa Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia