Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

14. Situationen i Libyen (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libyen (2019/2693(RSP))

Taler: Charles Tannock for ECR-Gruppen.

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant og Kati Piri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik