Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg

14. Olukord Liibüas (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Liibüas (2019/2693(RSP))

Sõna võttis Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant ja Kati Piri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika