Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras

14. Padėtis Libijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2019/2693(RSP))

Kalbėjo Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Knut Fleckenstein.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant ir Kati Piri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika