Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra

14. Stāvoklis Lībijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2019/2693(RSP)).

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant un Kati Piri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika