Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg

14. De situatie in Libië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Libië (2019/2693(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant en Kati Piri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid