Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg

14. Situația din Libia (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Libia (2019/2693(RSP))

A intervenit Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Knut Fleckenstein.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant și Kati Piri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate