Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

14. Situationen i Libyen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2019/2693(RSP))

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant och Kati Piri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy