Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург

15. Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE и Maria Arena, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek и Kostas Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност