Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg

15. USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen og Maria Arena, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek og Kostas Papadakis.

Taler: Federica Mogherini.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik