Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

15. Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen och Maria Arena, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek och Kostas Papadakis.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy