Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg

16. Situationen i Sudan (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Paul Rübig.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy